🚚 Alleen vandaag, GRATIS verzending 🚚

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Juridische Informatie


Bedrijfsnaam: E-commerce Robbin D. Van
Kvk-nummer: 72535768
Adres bedrijf: Kromwijkplaats 84, 6843GS Arnhem
Telefoon: +86 07715381688 

Hierna te noemen "de Vennootschap''

Overzicht

Deze website wordt beheerd door de Vennootschap. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het bedrijf. Het bedrijf biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, bezoek dan de website niet en maak geen gebruik van de diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan onze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Indien u de site blijft gebruiken of bezoeken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze wijzigingen.

Artikel 1 - Voorwaarden online winkel

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u verblijft, of dat u meerderjarig bent in het land waar u verblijft en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze Site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de Service niet gebruiken in strijd met de in uw land geldende wetten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen bugs of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden en (b) wijzigingen kan inhouden om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer zij via netwerken wordt verzonden.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen enkel voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet op enige andere wijze.

Artikel 3 - Juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeuriger, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is voor uw eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend te uwer informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen op onze website bij te houden.

Artikel 4 - Wijzigingen van service en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Artikel 5 - Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren correct op uw computerscherm worden weergegeven.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografische regio of land te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 6 - Juistheid van facturering en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die vanaf dezelfde klantenrekening of met dezelfde kredietkaart worden geplaatst en/of bestellingen waarbij hetzelfde facturatie- en/of leveringsadres wordt gebruikt. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het ogenblik van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen door dealers, wederverkopers of distributeurs naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Artikel 7 - Optioneel gereedschap

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet monitoren, controleren of waarover wij geen zeggenschap hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot dergelijke tools "as is" en "as available" aanbieden zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden, gebeurt op eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leveranciers.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8 - Links naar derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze Website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de betreffende derde partij.

Artikel 9 - Opmerking van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Indien u specifieke inzendingen doet (bijv. prijsvragen) in antwoord op ons verzoek, of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen") indient zonder ons verzoek, stemt u ermee in dat wij de Opmerkingen die u bij ons indient te allen tijde en zonder enige beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in enig medium. Wij zijn niet en zullen niet onder enige verplichting staan om
(1) alle opmerkingen vertrouwelijk te behandelen;
(2) tot het betalen van een vergoeding voor een Commentaar;
of (3) te reageren op eventuele opmerkingen.

Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of op deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerkrechten, privacyrechten, publicatierechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zouden kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders of ons of derden misleiden over de herkomst van uw Commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig commentaar dat door u of een derde partij is geplaatst.

Artikel 10 - Persoonlijke informatie

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid.

Artikel 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kan informatie op onze Website of Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om enige informatie in de Dienst of op enige verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele update of verversingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt vermeld, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 12 - Verboden gebruik

Naast alle andere verbodsbepalingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel;
(b) anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan een onwettige activiteit;
(c) in strijd te zijn met internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen;
(d) inbreuk maken op of schending van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
(e) intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
(f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken;
(g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt wordt of gebruikt kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante website, andere websites of het Internet verstoort;
(h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren;
(i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawling of scraping;
(j) voor obscene of immorele doeleinden, of
(k) de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u één van de verboden gebruiken overtreedt.

Artikel 13 - Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of uw onvermogen om de Dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u ter beschikking worden gesteld via de Dienst worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal de Onderneming, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enig product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins ter beschikking gesteld via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale door de wet toegestane omvang.

Artikel 14 - Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om het bedrijf en zijn moederbedrijf, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 16 - Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of indien u stopt met het gebruik van onze website.

Indien u, naar ons eigen goeddunken, nalaat of wij vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Artikel 17 - Gehele overeenkomst

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, zonder beperking, vroegere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de partij die de tekst heeft opgesteld.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Europees recht.

Artikel 19 - Wijzigingen in de servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Artikel 20 - Contactinformatie

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan info@amsere.nl

    Kwaliteit voor een lage prijs
    Snelle Levering
    Veilig Betalen
    Top Klantenservice